Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ pedagogická, Brno

Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ pedagogická, Brno

Lerchova 343/63
602 00 Brno-Stránice

Informace o instituci Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ pedagogická, Brno

Všeobecné osmileté studium

V primě gymnázia studenti volí povinně buď náboženskou nebo etickou výchovu a také první cizí jazyk. Druhý cizí jazyk jim přibude ještě na nižším stupni gymnázia.

Na vyšším gymnáziu se studenti mohou profilovat výběrem volitelných předmětů jako jsou: anglická a německá konverzace, informatika, francouzský jazyk, latina, semináře z dějepisu, zeměpisu, společenských věd, matematiky, fyziky, chemie, pedagogiky a psychologie, základy práva, dějiny umění apod.

Pro odborné předměty jsou na škole vybavené odborné učebny. Pro tělesnou výchovu jsou k dispozici tělocvičny a dvě hřiště v areálu školy.

 

Pedagogické lyceum

Čtyřleté denní studium pro dívky i chlapce zakončené maturitou.


Předškolní a mimoškolní pedagogika

Čtyřleté denní studium pro dívky i chlapce. Dosažitelný stupeň vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Kde nás najdete?

Zobrazit